skip to Main Content
48 10 10 61 line@inkluderendeyoga.no

Om Inkulderende yoga

Gjennom å undervise en inkluderende yogaform ønsker vi å dele fordelene, utviklingsmulighetene og gleden ved yoga med grupper i samfunnet som av ulike grunner ikke opplever at det fins et yogatilbud som passer for dem.

Alle, uansett utgangspunkt eller bakgrunn fortjener likeverdig tilgang til den flere tusen år gamle læren om yoga.

Målet er å dele og undervise yoga som er trygg, inkluderende og tilgjengelig for alle.

Nettkurs i Inkluderende yoga for yogalærere

Dette nettkurset vil gi deg verktøy til å se muligheter for tilpasninger og erfaring i å undervise en inkluderende yoga form.

Du vil få kunnskap i å planlegge og gjennomføre yogaundervisning som passer for alle. Gjennom å få kjennskap i å bruke tilpasset kommunikasjon, bruke yogautstyr, gjøre yoga på stol, på gulv og mot vegg, vil du få unike verktøy som yogalærer.

Nettkurs vil lanseres i løpet av 2021. For mer info, send en epost til line@inkluderendeyoga.no. Bli gjerne med i vår Facebook gruppe ved å klikke på knapp lengre nede på siden!

Yoga for mennesker med funksjonsnedsettelse

Yoga tilrettelagt slik at den blir tilgjengelig for hver enkelt. Her bruker vi tydelig kommunikasjon både gjennom verbale instruksjoner, tegn og fysisk utførelse av yogastillinger. Vi benytter oss av yogautstyr for å finne de rette variasjonene av de ulike stillingene slik at alle kan delta. Tilbys i små grupper på max. 10 personer.  Undervisningen kan utføres på arbeidsplasser,dagsenter, bofellesskap, fritidstilbud mm. Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg som passer! Sjekk facebook siden vår for aktuelle kurs og arrangement.

Yoga for seniorer

Yoga tilbudet dannes i møte med deltagerne og tilpasses i nivå og tempo der og da. Målet er å undervise yoga på en skadefri og tilgjengelig måte slik at alle kan gjøre yoga med sin kropp – på sin måte. Vi benytter oss av yogautstyr og hjelpemidler etter behov. Timene kan gjennomføres på seniorsenter, sykehjem, omsorgsboliger mm.

Ta kontakt for mer info og pris. Sjekk Facebook siden vår for aktuelle kurs/ timer og arrangement.

Yoga på arbeidsplassen

Gjør arbeidsplassen til et bedre sted å være!

Yoga kan være et helsefremmende tiltak som kommer både arbeidsgiver og arbeidstaker til gode. Yoga kan være stressreduserende, forbedre fokus og gi friskere ansatte.

Velg mellom 30,45, 60 eller 75 minutters yogatime.Morgen, lunsj eller etter jobb. Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg som passer akkurat din arbeidsplass!

Yoga med stol

Vi gjør yoga med stol som støtte og ressurs for å gjøre yogstillinger tilgjengelige for alle.

Stillingene kan utføres både sittende, stående og liggende med stolen som hjelpemiddel. Noen ganger bruker vi også to stoler sammen.Stillingene kan også tilpasses til rullestol.

Det undervises i gruppe eller en til en.Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg som passer! Følg oss gjerne på Facebook for info om aktuelle kurs/timer og arrangement!

Yogalærer og nysgjerrig på Inkluderende yoga?

Bli med i vår gratis Facebook gruppe ved å trykke på knappen!

Om Line Fritzon

  • Yogalærer – 200 Hour Teacher Training (Yoga alliance),Yoga works, Bergen
  • Yin yogalærer – 100 Hour Teacher Training (Yoga alliance), Axelson Body work school, Oslo
  • Accessible yoga ambassadør
  • Accessible yoga teacher – nov.2019, Stockholm
  • Vernepleier/miljøterapeut med videreutdanning i ledelse
  • Marte Meo terapeut
  • Aktiv lærings ambassadør
  • Kunst og håndverk, og drama lærer

Inkluderende yoga er en del av det internasjonale nettverket til Accessible yoga organisation.

Motivasjonen min som yogalærer er basert på at jeg ønsker å dele yoga med alle, uavhengig av personens utgangspunkt og bakgrunn. Jeg representerer visjonen til Accessible yoga gjennom min måte å undervise yoga på. Som Accessible yoga ambassadør, er jeg er del av et internasjonalt nettverk som motiverer meg og gir meg tilgang til mennesker og kunnskap over hele verden som er dedikert i å formidle en inkluderende og tilgjengelig yogaform.

Back To Top