skip to Main Content
48 10 10 61 line@inkluderendeyoga.no

Om Inkulderende yoga

Gjennom å undervise en inkluderende yogaform ønsker vi å dele yogaens verktøy med mennesker i samfunnet som av ulike grunner ikke opplever at det fins et yogatilbud som passer for dem.

Uavhengig av hvilken kropp du bor i, hvordan du ser ut, eller hva du tror på, så kan du gjøre yoga. Yoga kan tilpasses alle kropper og mennesker.

Målet er å dele alle yogaens verktøy på en måte som gir rom for mangfold og individualitet. Inkluderende yoga er trygg, inkluderende og tilgjengelig for alle.

Nettkurs i Inkluderende yoga for yogalærere

Nettkurs er åpent for påmelding!

Dette nettkurset vil gi deg verktøy for å se muligheter for tilpasninger og erfaring i å undervise en felles yogaform, med fokus på mangfold og individualitet.

Du vil få kunnskap i å planlegge og gjennomføre yogaundervisning som passer for alle. Gjennom å få kjennskap i å bruke tilpasset kommunikasjon, bruke yogautstyr, gjøre yoga på stol, på gulv og mot vegg, vil du få unike verktøy som yogalærer.

Ta kontakt for mer info og påmelding!

Yoga for mennesker med funksjonsnedsettelse

Vi deler yogaens verktøy med mål om å ivareta mangfold og individualitet. Her bruker vi tydelig kommunikasjon både gjennom verbale instruksjoner, tegn og fysisk utførelse av yogastillinger. Vi benytter oss av yogautstyr for å finne de rette variasjonene av de ulike stillingene slik at alle kan oppleve mestring.

Tilbys i små grupper hvor vi fokuserer på relasjonsbygging og å skape trygghet. Vi underviser der dere er, hjemme, på jobb eller andre steder. Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg som passer! Sjekk Facebook siden vår for aktuelle kurs og arrangement.

Yoga for seniorer

Yoga tilbudet dannes i møte med deltagerne og tilpasses individuelt der og da.  Målet er å undervise yoga på en skadefri og tilgjengelig måte slik at alle kan gjøre yoga med sin kropp – på sin måte. Vi bruker yogastillingene til å komme inn i kroppen og ikke kroppen til å komme inn i stillingene. Vi benytter oss av yogautstyr etter behov. Timene kan gjennomføres på seniorsenter, sykehjem, omsorgsboliger mm.

Ta kontakt for mer info og pris. Sjekk Facebook siden vår for aktuelle kurs/ timer og arrangement.

Inkluderende yoga der du er

Vi ønsker å nå ut til deg der du er. Vil du gjøre yoga hjemme? På jobb? Sammen med syklubben? Eller bistå en som ikke kan finne frem til yoga på egenhånd?

Er du pårørende, eller jobber du som hjelper og ønsker å gi andre muligheten til å gjøre yoga?

Målet vårt er at du skal finne din vei til yogaens verktøy. Vi underviser en tilgjengelig og inkluderende yogaform hvor hovedfokuset er hva som føles bra for deg, hva du ønsker og har behov for.

Kontakt oss så finner vi ut av et passende opplegg sammen!

Yoga med stol/ i rullestol

Å gjøre yoga med stol som støtte og ressurs er en fantastisk mulighet for å gjøre yogastillinger tilgjengelige for alle. Yoga på stol skaper muligheter for individualitet.

Stillingene kan utføres både sittende, stående og liggende med stolen som hjelpemiddel. Noen ganger bruker vi også to stoler sammen. Stillingene kan også tilpasses til rullestol.

Det undervises i gruppe eller en til en. Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg som passer! Følg oss gjerne på Facebook for info om aktuelle kurs/timer og arrangement!

Om Line Fritzon

  • Yogalærer – 200 timers lærerutdanning (Yogaalliance),Yogaworks, Bergen
  • Yin yogalærer – 100 timers lærerutdanning (Yogaalliance), Axelson Body work school, Oslo
  • Tilgjengelig yogalærer, Aaccessible yoga, Stockholm
  • Vernepleier/miljøterapeut med videreutdanning i ledelse
  • Marte Meo terapeut
  • Aktiv lærings ambassadør
  • Kunst og håndverk, og dramalærer
  • Yrkesfaglærer, Helse og oppvekstfag

Inkluderende yoga er en del av det internasjonale nettverket til Accessible yoga organisation.

Motivasjonen min som yogalærer er basert på at jeg ønsker å dele yoga med alle, uavhengig av personens utgangspunkt og bakgrunn. Jeg representerer visjonen til Accessible yoga gjennom min måte å undervise yoga på. Som Accessible yoga ambassadør, er jeg er del av et internasjonalt nettverk som motiverer meg og gir meg tilgang til mennesker og kunnskap over hele verden som er dedikert i å formidle en inkluderende og tilgjengelig yogaform.

Inkluderende yoga ønsker å nå ut til mennesker med funksjonsnedsettelser/utviklingshemming på digitale plattformer!

Ønsker du å samarbeide og/eller støtte dette prosjektet?

Underviser du yoga? Ønsker du å ta nettkurs i Tilgjengelig yoga?

Tilgjengelig yoga er en vektøykasse som gjør at du kan undervise yoga for alle!

Back To Top