skip to Main Content
48 10 10 61 line@inkluderendeyoga.no

Anbefaling

Våren 2019 holdt Line yogakurs over 6 uker for arbeidstakerne på Fossheim. Kurset ble holdt slik at hver arbeidstaker fikk en yogatime i uken. Det ble undervist i små grupper.

Kursdeltakerne viste stor interesse for kurset og gav tilbakemelding om at de opplevde at de fikk effekt av yoga og pusteøvelser. Mange utrykket at de følte seg avslappet både under og etter kursene.

Som vernepleier har Line god kjennskap og kompetanse om målgruppen. Dette viste seg å være en fordel for kursdeltakerne med tanke på kommunikasjon, tilrettelegging og formidling. Flere arbeidstakere har uttrykt ønske om å fortsette med yoga etter endt kurs.

Fossheim kan på det sterkeste anbefale Line som yogalærer.

Oslo 06.09.2019

Marit Bernhoft Erikstad

Fagansvarlig Fossheim produksjon og service

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top