skip to Main Content
48 10 10 61 line@inkluderendeyoga.no

 


Inkluderende yoga Norge ønsker å finne/utvikle en digital plattform for å dele yoga med mennesker med utviklingshemming i hele Norge. Jeg sender derfor ut forespørsler for å finne samarbeidspartnere.

Jeg er vernepleier, Marte meo terapeut, yrkesfaglærer og Tilgjengelig yogalærer. Jeg underviser yoga for mennesker med funksjonsnedsettelser, og brenner spesielt for å dele yogaens verktøy med mennesker med utviklingshemming.

Hvorfor er det så viktig at alle skal kunne gjøre yoga egentlig, tenker du kanskje?

Jo, å få tilgang til yogaens verktøy gir et menneskelig mulighet til å finne sin kjerne, sin stemme og sin egen identitet. Yoga er verktøy for egenkraftmobilisering/ empowerment!

Høres ikke det viktig ut? Høres ikke det ut som noe som gir livsmestring og styrke, fører til høyere livskvalitet?

For å få til dette prosjektet har Inkluderende yoga Norge behov for støttespillere og samarbeidspartnere. Vil du eller din bedrift støtte prosjektet? Ta kontakt!

Back To Top